Thursday, January 22, 2015
حقیقت
باز نبودن کامنت تو وبلاگ این خوبی رو داره که اون تصور بیش از اندازه خوش‌بینانه که در مورد فهم و شعور مخاطب وجود داره از بین نمی‌ره. 
ادامه ماجرا...