Wednesday, February 22, 2012
باز هم ایران‌شناسی
از دیگر خصوصیات جالب ایرانی‌ها اینه که وقتی باید حق‌به‌جانب باشن، ترسوهایی بدبختن
و وقتی باید قدرشناس باشن، گستاخ‌هایی احمقن.
ایران‌شناسی
ایرانی‌ها آدم‌هایی هستن عمیقا عقده‌ای که نه احترام می‌دونن چیه و نه محبت.
چیزی که اسمش رو می‌ذارن احترام، ترسه،
چیزی که اسمش رو می‌ذارن محبت هم خودخواهیه.
باز هم در باب زندگی
پوکر باز حرفه‌ای با دستش بازی نمی‌کنه، با دست حریفش بازی می‌کنه.
بازی زندگی
پوکر بازی زندگیه.
هرکی این حرفو قبول نداره یا پوکر رو نمی‌شناسه، یا زندگی رو.