Friday, January 03, 2014
برهان
من نمی‌دونم سوپرمن وجود داره یا نه،‌ ولی می‌دونم که دنیا بدون سوپرمن جای سختیه.