Monday, February 16, 2009
از امروز به بعد می‌تونین اوزون‌برون بخورین و تو فلیکر هم برین، بدون این‌که موازین شرع دچار مشکل بشه.