Monday, October 06, 2014
پیچیدگی‌های یه ابله
این‌که یه نفر نخواد منطقی فکر کنه یه حرفیه. این‌که بخواد سعی کنه برای منطقی نبودن «دلیل» بیاره دیگه از اون حرفاس.