Saturday, April 02, 2011
جهان‌های موازی
خواب دیدم خودنویس دارم!
منشوری در حرکت دوار
یه ساله همسایه‌مون اینجا زندگی می‌کنه و به تازگی تصمیم گرفته حشیش بکشه؛ ولی به نظر میاد قصد داره تو همین چند روز عوض اون یه سالی که نمی‌کشیده رو در بیاره.