Tuesday, October 11, 2011
در انتظار جنگ‌های صلیبی
این جدیدترین دین دنیا، یعنی جابزیه، برای تثبیت و بیشتر از پیش مطرح شدن فقط یه چیز لازم داشت: مرگ استیو جابز.