Sunday, November 28, 2010
زندگی در حال
بد نیست هر از چندی یه اشکالی پیش بیاد و تمام تب‌های باز مونده و روی هم تل‌انبار شده "مرورگر" بپرن.
Tuesday, November 09, 2010
هنر نزد ایرانیان است و بس
ایرانی‌ها دو جورن: یا دیکتاتورن و قبول دارن که دیکتاتورن، یا دیکتاتورن و قبول ندارن که دیکتاتورن و وانمون می‌کنن که دیکتاتور نیستن.
Wednesday, November 03, 2010
تاریخ تکرار می‌شود
دیگه کم کم وقتشه جنبش مشروطه شکل بگیره.