Monday, April 13, 2009
مشترک گرامی

مشترک گرامی

با عرض تبریک، به اطلاع می‌رساند سایت مورد نظر فیلتر نمی‌باشد.

Saturday, April 11, 2009
یه بار دیگه…

من اونقدر تو زندگیم شانس آوردم که یه بار مد بودن شلوار پاچه‌گشاد رو تجربه کنم؛ امیدوارم اونقدر زنده باشم که یه بار دیگه هم این مد رو ببینم.

Saturday, April 04, 2009
دشمن فرضی

خیلی بده که آدم دشمن فرضی برای خودش بسازه، و بدتر اینه که ازش شکست هم بخوره [+]