Wednesday, May 18, 2005
هر شب قبل از خواب باید در مورد فردا تصمیم بگیرم: اینکه فردا رو بیافرینم یا نه.
هر شب قبل از خواب باید در مورد دیروز هم تصمیم بگیرم: اینکه دیروز رو هم بیافرینم یا نه.
بعد از اینا باید به یه چیز دیگه هم فکر کنم: اینکه اون شب رو بیافرینم یا نه.
Friday, May 13, 2005
چنگیز گفته است که هیچ چیز به اندازه ی پاس داشتن زندگی افراد و صلح جهانی اهمیت ندارد.

نرون گفته است "هیچ چیز در جهان به اندازه ی شعر گفتن برای بچه ای که در آغوش مادرش در کشوری آرام و بدون جنگ زندگی میکند برایم خوش آیند نیست".

گاندی می گوید "باید برای صلح و پایداری جهان کوشا باشیم، همانطور که بزرگانی مثل چنگیز و نرون به ما یاد داده اند".
Monday, May 09, 2005
کتاب جدیدم به روز سوم نمایشگاه رسید:

Image hosted by TinyPic.com
Saturday, May 07, 2005
قسمت کتابای فارسی نمایشگاه مثل بازارای مرزی میمونه که دستفروشا میان توش انواع و اقسام چیزا رو رو تختاشون پهن میکنن و میفروشن.
اگه مدیریت این مجموعه ی آشفته، با اون اطلاع رسانی ضعیفش را بدن به من، تمام غرفه ها رو یه جور میسازم و میدم به ناشرا که کتاباشونو بذارن؛ تازه هر ناشری هم تنها مجازه کتاب خودشو بذاره، طوری که هیچ کتابی در دو جای نمایشگاه دیده نشه.