Sunday, November 28, 2010
زندگی در حال
بد نیست هر از چندی یه اشکالی پیش بیاد و تمام تب‌های باز مونده و روی هم تل‌انبار شده "مرورگر" بپرن.
ادامه ماجرا...