Wednesday, February 22, 2012
بازی زندگی
پوکر بازی زندگیه.
هرکی این حرفو قبول نداره یا پوکر رو نمی‌شناسه، یا زندگی رو.
ادامه ماجرا...