Saturday, April 20, 2013
نوستالژی
واقع‌بین باشیم، دنیایی که توش فیس‌بوک اول باشه، دیگه جای حرف درست و حسابی زدن نیست.
ادامه ماجرا...