Saturday, April 20, 2013
وبلاگ‌ها هم نفس می‌کشن...
خودمم می‌دونم... این وبلاگ مثل یه آدمه که مرگ مغزی شده. یه جورایی مرده، زمانش تموم شده، ولی رسما قبولش نمی‌کنه و تکلیف مردم رو هم معلوم نمی‌کنه.
ادامه ماجرا...