Wednesday, July 11, 2012
قبل از موبایل، بعد از موبایل
بهترین خرید من تو چند سال اخیر یه گوشی ایمنی بوده که صدای محیط رو کم می‌کنه. از این‌هایی که اپراتورهای دستگاه‌های پرصدا میزنن به گوششون (یا حداقل باید بزنن به گوششون). 
اصلا نمی‌تونم تصور کنم چطوری قبلا بدون این زندگی می‌کردم. 
ادامه ماجرا...