Tuesday, January 04, 2011
فیس‌بوک‌گریزی 4
فیس‌بوک نشون می‌ده که آدمی‌زاد به "نویز" خیلی بیشتر از "محتوا" علاقه داره.
ادامه ماجرا...