Tuesday, January 04, 2011
فیس‌بوک‌گریزی 3
و در آن زمان بشر متوجه شد که وجود انبوهی از اطلاعات مفید در اینترنت می‌تواند مشکلات فراوانی به بار آورد؛ اینگونه بود که فیس‌بوک را پدید آورد...
ادامه ماجرا...