Tuesday, January 04, 2011
فیس‌بوک‌گریزی 2
اگه تعداد زیادی میمون به یه مجموعه کامپیوتر شبکه شده دسترسی داشته باشن، خیلی قبل از این‌که مجموعه کامل آثار شکسپیر رو پدید بیارن، قطعا یه چیزی شبیه فیس‌بوک می‌سازن.
ادامه ماجرا...