Monday, December 27, 2010
رشد!
کسی رو تو باندها می‌پذیرن که از یه طرف تواناییش از حدی پایین‌تر نباشه تا برای باند مفید باشه و از طرف دیگه تواناییش از حدی هم بالاتر نباشه تا تنها نتونه روی پای خودش وایسه (از باند خارج نشه) یا انقدر گل نکنه که باندهای دیگه بخوان تورش کنن.
به این ترتیبه که دو گروه آدم دچار بی‌باندی می‌شن.
ادامه ماجرا...