Friday, September 17, 2010
فرصت‌ها
بعضی‌ها فکر می‌کنن من خیلی خوب از فرصت‌هام استفاده کردم، ولی واقعیت اینه که ده برابر بقیه کار کردم و فرصت‌های بالقوه‌ای برای خودم به وجود آوردم و بعد از یک پنجم اون فرصت‌ها استفاده کردم!
از این بابت ناراضی‌ام.
ادامه ماجرا...