Sunday, August 22, 2010
درس‌هایی از زندگی یه کسی...
کسایی که نکات کلیدیِ موفقیت یه آدم موفق رو لیست می‌کنن، کی می‌خوان بفهمن که اون مسایل تو ترکیبی با هزاران عامل دیگه باعث موفقیت اون شدن و هیچوقت نمی‌تونن تبدیل به نسخه بشن؟
ادامه ماجرا...