Saturday, July 03, 2010
آشنایی با سینمای معاصر
هیچکاک در حدود سال 2010 به اوج شهرت رسید. موضوع اصلی فیلم‌های او perfect hack بود.
ادامه ماجرا...