Friday, June 11, 2010
جنبش زنان، اشتباهی که درک نشده
وقتی کسی از چیزی دفاع می‌کنه که خودش اسمش رو می‌ذاره "جنبش زنان"، معلومه که از بیخ و بن مشکل داره. قرار نیست عده‌ای زن جمع بشن، لشکر کشی کنن یا هر کار دیگه‌ای، و چیزهایی رو به دست بیارن که مردها ازشون گرفتن؛ اصلا.
تعبیر درست چیزیه تو مایه‌های "جنبش رفع تبعیض جنسی"، که گروهی از انسان‌ها (زن یا مرد) طرفدار اونن و اعتقاد دارن تبعیضی مبتنی بر جنسیت وجود داره و به نظر اون‌ها به نفع جامعه‌س که از بین بره. اگه از بین بره، زنان چیزهایی به دست میارن و چیزهایی رو از دست می‌دن، مردها هم چیزهایی به دست میارن و چیزهایی از دست می‌دن. همین.
مهم‌ترین عنصر هم تو این ماجرا فرهنگ‌سازیه، و این بزرگ‌ترین کمبودیه که ظاهرا تو خیلی از فعالان این حوزه هم وجود داره.
ادامه ماجرا...