Sunday, June 06, 2010
به مناسبت چندمین سال فیلتر بودن اینجا
بالاخره یه روزی می‌رسه که بابتِ این همه وقت فیلتر بودنِ اینجا ازتون شکایت می‌کنم و با خسارتی که می‌گیرم تا آخر عمرم می‌رم دنیا رو می‌گردم.
توضیح: این مطلب هیچ ارتباطی با مواد مخدر نداره.
ادامه ماجرا...