Sunday, June 06, 2010
ترجیح جمعی
توجه کردین گوگل ریدر چقدر خوب ترجیح جمع رو نشون می‌ده؟
از این زاویه که بهش نگاه کنی چه حسی بهت دست می‌ده؟
جای افلاطون خالی...
ادامه ماجرا...