Sunday, June 06, 2010
گدار در بین ما
با بدبختی فیلمو می‌بینم که هم برسم زیرنویسش رو بخونم و هم تصاویر رو ببینم. شخصیت دوم فیلم می‌ره سینما، بعد یه دفعه همچین می‌گه "اه، فیلمش که دوبله نیست، زیرنویسیه" که دلم می‌خواد...
ادامه ماجرا...