Sunday, June 06, 2010
خلاقیت
بدبختی اینه که بعضی‌ها سعی می‌کنن خلاق باشن، در حالی که بویی از خلاقیت نبردن.
ادامه ماجرا...