Friday, April 23, 2010
چگونه آی‌پد فرهنگ عمومی را ارتقا بخشید
پس از رواج آی‌پد انسان‌ها می‌توانستند اخبار روز را از شبکه‌ای که اینترنت نام داشت با فید دریافت کنند و در صفحه زیبای آی‌پد بخوانند. این شیوه اطلاع‌رسانی فرهنگ عمومی را به وضوح ارتقا بخشید و کارشناسان اعتقاد دارند قسمت عمده‌ای از شعور فرهنگی انسان‌های امروزی حاصل آی‌پد است.
ظاهرا انسان‌ها پیش از رواج آی‌پد اخبار را روی تخته سنگ‌ها و پوست‌هایی که بر پشت الاغ حمل می‌شدند منتشر می‌کردند.
ادامه ماجرا...