Wednesday, April 07, 2010
زیبایی مرز نمی‌شناسد
آخرین مدل‌های لپ‌تاپ، با طرح پوست ببری و پولک‌دوزی شده، مخصوص خانم‌های مشکل‌پسند...
ادامه ماجرا...