Monday, March 01, 2010
آیا استفاده از فیلترشکن جرم است؟
مطلبی که دیروز درباره استادِ از دست رفته، فرمان بهبود، نوشتم، عکسی داشت که برای اولین بار از آرشیوم در آورده بودم. این عکس الان تو روزنامه‌ها و اینترنت پر شده.
بگذریم که هیچ جایی ارجاعی به عکاس ندادن، این سوال برام مطرح شده که با توجه به این‌که سال‌هاس این وبلاگ فیلتره، در نتیجه می‌شه نتیجه گرفت که اون روزنامه‌ها از فیلتر شکن استفاده می‌کنن، و این‌که می‌گن استفاده از فیلتر شکن جرمه، حکم چیه؟
آیا این مسئله خوندن اون روزنامه‌ها رو حرام نمی‌کنه؟
فقط خواستم بدونم یه موقع "فعل حرام" مرتکب نشم.
ادامه ماجرا...