Saturday, February 13, 2010
اینترنت و اختلاف طبقاتی
تا حالا فکر کردین وجود اینترنت چقدر می‌تونه اختلاف طبقاتی رو کم کنه؟
ادامه ماجرا...