Sunday, February 28, 2010
فرمان بهبود از بینمون رفت


فرمان بهبود، نوازنده و استاد برجسته پیانو، از بین ما رفت.


حدودا یک ماه بعد از تولدش. این عکس هم تولد سال قبلشه. برای چندمین بار قرار شد یه کابلی که خیلی ازش تعریف کرده بودم رو ببرم پیشش که کیفیت صداشو تست کنیم. کاری که دیگه هیچوقت نمی‌شه کرد...

ادامه ماجرا...