Wednesday, February 24, 2010
وای که چقدر بامزه!
وقتی سعی می‌کنین بامزه بنویسین از همیشه بی‌مزه‌تر می‌شه.
ادامه ماجرا...