Wednesday, January 27, 2010
این Jacques Tati لعنتی!
امروز و دیروز خرکیفم از دیدن فیلمای Jacques Tati. فردا و پس‌فردا هم خواهم بود. بعد نمی‌دونم بعد از اون دو روز دوتا فیلم بعدیش که گذشتم دانلود بشه میرسه به امتداد خرکیفیم یا اونو مخلوط می‌کنه با خماری. ولی چه فایده، چند سالیه که مرده و بیشتر از این چنتا دونه فیلمی نمی‌سازه. بعدش چیکار کنم؟
ادامه ماجرا...