Monday, December 07, 2009
تحریم!
بهم خبر دادن که باید دامینم رو جابجا کنم، چون اون شرکت احمق خارجی که دامین‌هام رو رجیستر کرده گفته که از چند وقت دیگه دامین‌های ایرانی رو به خاطر تحریم حذف می‌کنه!
این هم از تحریم‌هایی که می‌گفتن علیه مردم نیست و فقط حکومت رو نشونه می‌گیره.
ادامه ماجرا...