Tuesday, December 01, 2009
در مزایای ایمیل

رفته بودم تو یه سایتی، نوشته بود که برای کسب اطلاعات بیشتر با فلان شماره تماس بگیرین یا به بهمان آدرس ایمیل بزنین. ایمیل زدم.

بعد از 10 روز جواب دادن که: با تشکر از ایمیل شما، لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر با اون شماره‌هه تماس بگیرین!

ادامه ماجرا...