Saturday, October 24, 2009
124,000
اینا که می‌گن 124 هزار پیامبر تا حالا فرستاده شده، لیستی، چیزی هم ازشون دارن؟
ادامه ماجرا...