Saturday, August 22, 2009
حریم خصوصی

اینجا هر فرد حریمی خصوصی داره که در اون کاملا امنه و آزادی داره؛ هیچ کس هم مجاز نیست که به حریم خصوصی دیگران تجاوز کنه.

البته مشخصه که هر جایی حریم خصوصی نیست؛ حریم خصوصی خلاصه می‌شه در قبر.

ادامه ماجرا...