Sunday, August 09, 2009
فرافکنی

حالا ممکنه بگین فرافکنیه، چه اشکالی داره؛ من فقط دلم می‌خواد این هم در نظر گرفته بشه که پشتش به شبهه-استدلاله. اینی که می‌گم شبهه-استدلاله و نمی‌گم مثلا استدلاله یا سنده یا مدرکه یا اثباته یا اینطور چیزا هم دلیلش این نیست که ضعیف‌تر از اوناییه که مردم می‌گن این‌طوریه، اینه که من تو نسبت دادن این چیزا سخت‌گیر ترم.

ااااه، خسته شدم، می‌رم می‌خوابم، بعدا درباره اون چیزی که ممکنه بگین فرافکنیه و من نمی‌گم که نگین فرافکنیه و فقط می‌خوام تاکید کنم و شما قبول کنین که پشتش یه شبهه-استدلاله صحبت می‌کنم.

ادامه ماجرا...