Saturday, July 25, 2009
Ahmadinejad is not my elected president
خوب، عده‌ای دارن با فرستادن پست‌هایی که عنوانشون این چیزی باشه که می‌بینین، یه شبهه بمب گوگلی درست می‌کنن. منم که اهل شرکت کردن تو راهپیمایی نیستم، گفتم حداقل در این حد مشارکت کرده باشم...
ادامه ماجرا...