Friday, June 26, 2009
مایکل جکسون، مدونا و ...!
اینو ممکنه قبلا هم تو وبلاگم نوشته باشم؛ به هر حال امروز که مایکل جکسون مرد دوباره یادش افتادم. دوم راهنمایی بودم، تبلیغات رسانه‌های ایران در مورد تهاجم فرهنگی غرب خیلی زیاد شده بود و نوک پیکان این تهاجم-نامیده-شده هم موسیقی غربی بود. یه روز یکی از بچه‌های مدرسه اومد جلو و ازم پرسید "هرچی خواننده آمریکایی بلدی نام ببر"...
اون روز بود که فهمیدم به جز چند استثنا، تنها جواب بچه‌ها "مایکل جکسون، مدونا،‌... ممم، ...، مممم، همین!" بوده.
پ.ن. یعنی ممکنه خود اون آدم یادش باشه که یه روزی همچین کاری کرده و بعد وبلاگ من رو هم بخونه و بعد یه ایمیل به من بزنه بگه "من بودم!" تا منم خرکیف بشم؟
ادامه ماجرا...