Sunday, June 07, 2009
فراموشی...
این آدمایی که رقیب احمدی‌نژاد شدن رو همه می‌شناسیم، ولی چون مقابل اون قرار گرفتن و بهش گیر می‌دن یه دفعه‌ای برای بعضی‌ها تبدیل شدن به قدیس و فکر می‌کنن هیچ ایرادی به اونا وارد نیست! عجیبه‌ها...
ادامه ماجرا...