Monday, June 08, 2009
وقاحت
امروز دیگه وقاحت یه معنی بیشتر نداره...
می‌گین نه، برین تو گوگل سرچ کنین.
ادامه ماجرا...