Sunday, June 07, 2009
دروغ
چندی پیش در مورد انواع دروغ توضیح دادم؛ خواستم این توضیح رو اضافه کنم که دروغ احمدی‌نژادی بر خلاف اون چیزی که خیلی‌ها فکر می‌کنن حداکثر شدت دروغ نیست؛ بلکه حد اونه، یعنی می‌شه بهش نزدیک شد، ولی نمی‌شه بهش رسید.
ادامه ماجرا...