Friday, June 26, 2009
قتل مایکل جکسون به دست مزدوران BBC
شب گذشته مزدوران BBC خواننده محبوب و تازه مسلمان آمریکایی، به نام مایکل جکسون را به قتل رساندند. ظاهرا این عمل بعد از حمایت وی از رئیس جمهور منتخب ملت ایران صورت گرفته است. لازم به ذکر است که همین شبکه خبری بعد از این جنایت برنامه‌های متعددی درباره این خواننده ساخته است و از این بابت به سود هنگفتی نیز دست پیدا کرده.
لازم به ذکر است که اسناد تمام مطالب گفته شده نیز موجود می‌باشد.
ادامه ماجرا...