Monday, March 09, 2009
اگه یه روزی خیلی پولدار شم…

اگه یه روزی خیلی پولدار شم، می‌دم یه سری آگهی تلویزیونی در مورد فرهنگ استفاده از ایمیل بسازن و روزی پنج بار به مدت سه سال پخششون کنن.

ادامه ماجرا...