Saturday, November 01, 2008
معرفی کتاب ویندوز هوم سرور در سایت We Got Served

مهم‌ترین منبع اطلاعاتی Windows Home Serve، سایتیه به نام We Got Served. تو این سایت یه قسمت برای معرفی کتاب‌های ویندوز هوم سرور داره و امروز دیدم که کتاب من رو هم اضافه کردن. ظاهرا این اولین کتاب غیر انگلیسی‌زبانه که در این مورد چاپ شده.

ادامه ماجرا...