Tuesday, November 18, 2008
IPAQ 6515 و IPAQ 6915

اگه یکی از این دوتا دستگاه‌ها (کامپیوتر جیبی) دارین، مثل من، حتما و حتما این صفحه رو بخونین:

Fix for IPAQ 6515/6915

ادامه ماجرا...