Thursday, October 02, 2008
تقدیس

این ماجرا مقدس بودن هم از اون ماجراهاس. اگه به دین محدود می‌شد که خوب بود، تو همه زندگی آدم هست... یه جوری رو زندگی آدما تاثیر می‌ذاره که به این راحتی‌ها نمی‌شه فهمید.

ادامه ماجرا...