Thursday, October 02, 2008
استن

می‌دونی چیه، وقتی خاطراتم رو مرور می‌کنم می‌بینم هرجا حرکت خشن انجام دادم به نفعم بوده. حالا می‌شه نتیجه گرفت که حرکت خشن کنم بهتره؟

شاید نه... شاید به این خاطر همیشه از حرکت‌های خشن نتیجه خیلی خوب گرفتم، که خیلی دیر می‌رم سراغ حرکت‌های خشن. ولی وقتی خیلی دیر می‌رم سراغش، متوجه می‌شم که اگه زودتر رفته بودم بهتر بود.

ادامه ماجرا...